Blije viervoeters
           samen Vet diervriendelijk

 ACCREDITATIE

Individueel                                                                                                      

Wil je zelf beter om gaan met je patiënten maar krijg je je collega's niet mee? Accreditatie kan individueel behaald worden. Het volgen van de scholing garandeert dat je voldoende kennis en mogelijkheden hebt om het bezoek van een dier aan een praktijk (zo) plezierig (mogelijk) te laten verlopen. Zowel voor de eigenaar, het dier, als voor jou als professional wordt een dierenartsenbezoek zo een veel positievere ervaring. Elk dier verdient deze servicegerichte behandeling en elke eigenaar verdient een goed voorbeeld en advies op ethologisch gebied. 

Per diersoort                                                                                                    

Heb je interesse maar niet in alle diersoorten? Het is mogelijk om per diersoort een accreditatie te halen. Behandel je bijvoorbeeld alleen katten, dan volg je dus alleen de module kat.

Accreditatie praktijk                 

 Accreditatie voor de praktijk is natuurlijk het allermooiste. Met zijn allen kun je veel beter garanderen dat elk dier altijd terecht kan voor een diervriendelijke behandeling in jouw praktijk met zo min mogelijk angst. Om dit te garanderen heb je draagvlak voor nodig en moet het hele team erachter staan. Dat betekent dat meer dan 50% van het personeel geschoold dient te zijn in de toegepaste ethologie. 

Jaarlijkse certificering                                                                                            

Om de certificering te behouden is jaarlijkse nascholing is verplicht (voor iedere diersoort elk jaar minimaal 2 punten) en wordt jij en/of de praktijk steeksproefsgewijs gecontroleerd op het volgen van de richtlijnen.